Zeugma Mozaika muzeýini 266 müň syýahatçy gezip gördi

Zeugma Mozaika sany ýokarlan muzeýe üstümizdäki ýylda has köp adamyň gelmegine garaşylýar.

Zeugma Mozaika muzeýini 266 müň syýahatçy gezip gördi

Gaziantepde şäheriň simwolyna öwrülen “Sygan gyzy” mozaikasynyň sergilenýän Zeugma Mozaika muzeýine geçen ýyl 266,560 adam baryp gördi

Geçen ýylyň ahyrynda “Sygan gyzyň” ABŞ-dan getirilen bölekleri bilen mozaika sany ýokarlan muzeýe üstümizdäki ýylda has köp adamyň gelmegine garaşylýar

TRT

Pikiriňiz?