Ýeňiş baýramy gutlu bolsun!

Ýeňiş baýramy gutlu bolsun!

1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 74 ýyllygy bilen hemmäňizi tüýs ýürekden gutlaýaryn!

Garaşsyz döwletde asuda, abadan we bagtyýar durmuşda ýaşamagyňyzy arzuw edýärin!

Pikiriňiz?