TH

Biziň saýtymyz Türkmenistan täzelikler, gyzykly we peýdaly maglumatlary bermek üçin döredildi.

Bize öz makalalaryňyzy iberip internet sahypamyzda ýaýynlap bilersiňiz.

Saýta işe alynmak üçin özüňiz barada:

< turkmenhabarlar@mail.ru> poçtasyna hat ugradyň.

Hormat bilen TH topary