Tehnologiýa hakynda gyzykly faktlar

Tehnologiýa hakynda biläýmeli 10 gyzykly fakt

Uzakly gün klawiaturada ýazýan adamyň barmaklary günde ortaça 20 km ýol geçýär.

e-Bay” internet bazarynda her sekuntda ortaça 680$ satyş amala aşyrylýar.

Kompýuter ulanýan adam minutda ortaça 7 sapar gözüni gyrpýar. Adatdakymyz mundan esli kän bolup, gözümizi minutda 20 gezek gyrpýarys.

ABŞ-da ýylda 220 million tonna köne kompýuter we tehnologiýa enjamlary zyňylýar.

Facebook” saýty ýalňyşyny tapan kişilere azyndan 500$ baýrak berýär.

Eger-de “Facebook” ulanýanlar aýratyn ýurt bolan bolsady, olar ululygy boýunça 3-nji ýeri eýelärdi.

Her gün internet arkaly 160 milliard hat ugradylýar we olaryň 97%-i “spam” hasaplanylýar.

2012-nji ýylda internede birikdirilen enjamlaryň sany 17 mlrda ýetdi.

Adamlar internetde aýda ortça 15 milliard wideo seredýärler.

Google” arkaly bir günüň dowamynda ortaça 1 milliard gözleg edýäris.

Pikiriňiz?