Nasadan dünýä duýduryş

NASA EA2 asteroidiniň dünýäniň 305 müň km golaýyndan geçjekdigi barada duýduryş berdi

Aýyň ýer şar bilen bolan uzaklygyndan 80 müň km-den hem has ýakyn bir aralykdan geçjek EA2 asteroidi 22-nji martda ýer şara iň ýakyn aralykda bolar. 

EA2 asteroidiniň tizligi sekuntda 5 km bolup, ululygy 18-40 metr. 

NASA sentýabr aýynda hem 70-160 metrlik SP1 asteroidiň ýere şara ýakyn ýerden geçendigini habar beripdi. 

Ol asteroid bolsa ýer şara 5,87 million km uzaklykdan geçipdi.

TRT

——————————————————————————————————————–

RT

RT

T

Pikiriňiz?