Astananyň ady Nur-Soltan hökmünde üýtgedildi

Gazagystan Prezident Kasym Jomart Tokaýew, paýtagt Astananyň adynyň Nur-Soltan hökmünde üýtgedilmegi baradaky kanuny tassyklady

Gazagystanyň Prezidenti Kasym Jomart Tokaýew, paýtagt Astananyň adynyň Nur-Soltan hökmünde üýtgedilmegi baradaky kanuny tassyklady.

Berlen beýanatda, Prezident Tokaýewiň paýtagt Astananyň adynyň Nur-Soltan hökmünde üýtgedilmegini göz öňünde tutýan kanuny tassyklandygy bellenildi .

Gazagystanyň ozalky Prezident Nursoltan Nazarbaýewiň 19-njy martda wezipesinden çekilmeginden soň Senatyň başlygy Tokaýew prezident bolupdy we Nazarbaýewiň adynyň paýtagta ýagny, Astana dakylmagyny teklip edipdi.

Pikiriňiz?

%d bloggers like this: